БАГШ НАР ГАДААДАД МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, ТУРШЛАГА СУДЛАХ

Багш нар өөрсдийн мэргэжлийн дагуу 14 хоногоос 3 сар хүртэлх хугацаагаар ОХУ, БНХАУ, Швейцарь, Япон, БНСУ, Казакстан, АНУ зэрэг улсуудад мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах, хуралд оролцох, лекц унших, аспирантурт суралцах, форум, фестивальд оролцох, түр сургалтанд хамрагдах зэргээр гадаадын их, дээд сургууль, байгууллагуудыг зорьж байна.