ГАДААДЫН ЗОЧИН БАГШ, ОЮУТАН

Гадаад багш: ХИС нь семестр бүр ОХУ, БНСУ, БНХАУ, Швейцарь, Япон, АНУ, Франц, Өмнөд Африк зэрэг орны 10-15 зочин багш урьж ажиллуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд гадаад хамтын ажиллагаа өргөжин хөгжиж байгааг даган манай сургуульд ирж ажиллах болон сайн дурын мэргэжилтэн илгээх хүсэлтэй сургууль, олон нийтийн байгууллагын тоо нэмэгдсээр байна.

Гадаад оюутан: ОХУ, БНХАУ, Япон, Солонгос, Турк зэрэг орноос семестр бүр 25-30 гадаадын иргэн бакалавр, магистрантур, докторантурын сургалтанд хамрагдаж байна.

Гадаадын их, дээд сургууль, коллежоос урт, богино хугацаагаар эрдэмтэн, багш, судлаач, сайн дурын мэргэжилтэн, зочин профессор 3-4-ийг урьж ажиллуулан хичээл заалгаж, лекц уншуулан, шавь дагалдуулан сургаж байна.

ХИС-д ажилласан зочин багш /2011-2017 онд/

2011-2012 оны хичээлийн жил

Д/д Овог нэр Улсын харьяалал Харьяалагдах сургууль, тэнхим нэгж Зааж буй хичээлийн нэр
1 ДА ЦЭЦЭГ БНХАУ ГХСС, АХХ Хятад хэл
2 АНДРЕЙ КИММЕЛ Герман улс НХУС, МХУЗ Герман хэл
3 ЖҮ РАНЬ БНСУ БШТС, МХТ Солонгос хэл
4 В.НАДЕЖДА ОХУ ГХСС. ОАХ, ДУД Орос хэл
5 Н.ТАТЬЯНА ОХУ ГХСС, ДУД Орос хэл
6 Б.МӨНХӨӨ БНХАУ ГХСС, АХХ Хятад хэл
7 ПОЛЛЕТ СОНИЯ АНУ ГХСС АХХ Англи хэл
8 МЕЗҮТАНИ ДАЙСҮКЕ Япон улс ГХСС ОАХ Англи хэл, япон хэл
9 НАРАН БНХАУ ГХСС АХХ Хятад хэл
10 ЖУ ЖИОН Солонгос улс ГХСС. ДУД Дүрслэх урлаг, дизайн
11 КИМ СОН ХУАН Солонгос улс ГХСС. СХУСС Нийгмийн ажил
12 С.Г.ПЛАТОНОВА ОХУ БШТС, ГЗ-н тэнхим Геологи

 

2012-2013 оны хичээлийн жил

Д/д Овог нэр Улсын харьяалал Харьяалагдах сургууль, тэнхим нэгж Зааж буй хичээлийн нэр
1 KIM SANGHWAN Солонгос ГХСС- Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлалын тэнхим Нийгмийн халамж, Солонгос хэл
2 CHO JI YONG Солонгос ГХСС- ДУД тэнхим Дүрслэх урлаг, дизайн
3 ИККЕРТ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ОХУ ГХСС, ДУД-ы тэнхим Архитектур, дизайн
4 ОСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ОХУ ГХСС, Орос, англи хэлний тэнхим Орос хэл
5 МЕДЯНЦЕВА ТАТЬЯНА  ВАЛЕРЬЕВНА ОХУ ГХСС, ДУД-ы тэнхим Архитектур, дизайн
6 LEE KWANG WOON БНСУ БШТС, МХТ тэнхим Мэдээлэл зүй
7 EMERSON JUDY АНУ ГХСС, Орос, англи хэлний тэнхим Англи хэл
8 PACKARD FREDERICK WOODMAN АНУ ГХСС, Англи, хятад хэлний тэнхим Англи хэл
9 ЖАСНАЙ БАЯСАХ БНХАУ ГХСС, МХУЗ-ын тэнхим Монгол бичиг
10 LUSIA EGLE FREI АНУ ГХСС, Англи, хятад хэлний тэнхим Англи хэл
11 COSIMA FIEDEN Швейцарь ГХСС, Англи, хятад хэлний тэнхим Архитектур, дизайн

 

2013-2014 оны хичээлийн жил

Д/д Овог нэр Улсын харьяалал Харьяалагдах сургууль, тэнхим нэгж Зааж буй хичээлийн нэр
1 KIM SANGHWAN Солонгос ГХСС- Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлалын тэнхим Нийгмийн халамж, Солонгос хэл
2 CHO JI YONG Солонгос ГХСС- ДУД тэнхим Дүрслэх урлаг, дизайн
3 ИККЕРТ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ОХУ ГХСС, ДУД-ы тэнхим Архитектур, дизайн
4 ОСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ОХУ ГХСС, Орос, англи хэлний тэнхим Орос хэл
5 МЕДЯНЦЕВА ТАТЬЯНА  ВАЛЕРЬЕВНА ОХУ ГХСС, ДУД-ы тэнхим Архитектур, дизайн
6 LEE KWANG WOON БНСАУ БШТС, МХТ тэнхим Мэдээлэл зүй
7 MARTINA TRUTTMAN Швейцарь НХУС, МХУЗ-ын тэнхим Герман хэл
8 FRANZI SCHWARZENBACH Швейцарь ГХСС, Англи хятад хэлний тэнхим Англи хэл
9 BEAT SCHWARZENBACH Швейцарь ГХСС, ДУД-ы тэнхим Архитектур, дизайн
10 BAI GUO WEI БНХАУ ГХСС, Англи хятад хэлний тэнхим Хятад хэл

 

2014-2015 оны хичээлийн жил

Д/д Овог нэр Улсын харьяалал Харьяалагдах сургууль, тэнхим нэгж Зааж буй хичээлийн нэр
1 MOON KYUONG JIN БНСУ  Солонгос хэл, соёлын төв Солонгос хэл
2 ДИНДИЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА ОХУ ГХСС-ийн Орос, англи хэлний тэнхим Орос хэл
3 ДИНДИЕНКО МИХАИЛ                                      МИХАЙЛОВИЧ ОХУ ГХСС-ийн Дүрслэх урлаг, дизайны тэнхим Архитектур, дизайн
4 BAI GUO WEI БНХАУ ГХСС-ийн Англи, хятад хэлний тэнхим Хятад хэл
5 WU XU БНХАУ ГХСС-ийн Англи, хятад хэлний тэнхим Хятад хэл
6 LI DANDAN БНХАУ ГХСС-ийн Англи, хятад хэлний тэнхим Хятад хэл
7 TINA MARIE SERRA АНУ ГХСС-ийн Англи, хятад хэлний тэнхим Англи хэл
8 МАРТИН АНУ ГХСС-ийн Англи, хятад хэлний тэнхим Англи хэл
9 RICHARD LAVERNE HAWKINS АНУ ГХСС-ийн Англи, хятад хэлний тэнхим Англи хэл
10 LEE KWANG WOON БНСУ БШТС-ийн Мэдээлэл харилцаа, технологийн тэнхим Мэдээлэл зүй

 

2015-2016 оны хичээлийн жил

Д/д Овог нэр Улсын харьяалал Харьяалагдах сургууль, тэнхим нэгж Зааж буй хичээлийн нэр
1 MOON KYUONG JIN БНСУ  Солонгос хэл, соёлын төв Солонгос хэл
2 BAI GUO WEI БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл
3 WU XU БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл
4 PURIBUDAXI БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл
5 HUANGZHENMEI БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл
6 JICQUEL BRIEUC JACQEUS Франц ГХСС-ийн Орос, англи хэлний тэнхим Франц хэл
7 HAN YEONG MI БНСУ Интернет мэдээллийн төв Мэдээлэл, харилцаа, технологи
8 KUM JAE SANG БНСУ БШТС-ийн Биологи Биологи
9 CARINE Өмнөд Африк ГХСС-ийн Англи, хятад хэлний тэнхим Англи хэл
10 FAN LINGLING БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл
11 LIU YIWEN БНХАУ ГХСС-ийн Англи, хятад хэлний тэнхим Хятад хэл

2016-2017 оны хичээлийн жил

Д/д Овог нэр Улсын харьяалал Харьяалагдах сургууль, тэнхим нэгж Зааж буй хичээлийн нэр
1 LEE JIN SUP БНСУ Солонгос хэл, соёлын төвийн Солонгос хэл, соёл
2 ZHEN WENTING БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл, соёл
3 LIU CHANG БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл, соёл
4 PURIBUDAXI БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл, соёл
5 HUANGZHENMEI БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл, соёл
6 DARLY GIOCONDA DEL PILAR Колумб ГХСС-ийн Европ судлалын тэнхим Яранц хэл, соёлын хичээл
7 HAN YEONG MI БНСУ БШТС-ийн Мэдээлэл харилцаа, технологийн тэнхи м Мэдээлэл харилцаа, технологи
8 KUM JAE SANG БНСУ БШТС-ийн Биологийн тэнхим Биологи
9 SUAREZ ALEX АНУ ГХСС-ийн Европ судлалын тэнхим Англи хэл
10 FAN LINGLING БНХАУ ГХСС-ийн Ази судлалын тэнхим Хятад хэл
11 BAO WENDUSU БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл
12 ZHANG YUE БНХАУ Күнзийн институт Хятад хэл