Гадаад харилцааны эрхзүйн орчин бүрдүүлэлт-Хамтын ажиллагааны гэрээ, санамж бичиг

Дэлхийн болон бүс нутаг, Монгол улсын боловсрол, шинжлэх ухааны байгууллагуудтай ХИС-ийн хамтын ажиллагаа ихээхэн өргөжин, хөгжлийн шинэ шатанд гараад байна.

Хамтын ажиллагаатай сургууль, байгууллагын тоо жилээс жилд нэмэгдэж, түүний хүрээнд сургалт, судалгааны хамтарсан үйл ажиллагаа улам бүр өргөжиж ирлээ. Ховд их сургууль 2017 оны 11 сарын байдлаар ОХУ, БНСУ, БНХАУ, Япон, АНУ, Казакстан, Швейцарь зэрэг орны 39 их, дээд сургууль, ОХУ, ХБНГУ, Франц, БНХАУ, Англи, БНСУ, Швейцарь, Турк, Норвеги, Япон зэрэг орны 41 боловсрол, эрдэм шинжилгээний болон бусад байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажиллаж байна.

Эдгээр байгууллагуудтай байгуулсан хамтын ажиллагааны хүрээнд жил бүр олон улс, улс бүс нутгийн чанартай эрдэм шинжилгээний хурал, хамтарсан экспедици, зуны сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, хос дипломын боловсрол олгох, гадаадад суралцуулах, хэл, орон судлалын дадлага хийх, багш, оюутан солилцох зэрэг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багш, ажилтан туршлага солилцох, эрдэм шинжилгээний хурал, семинарт харилцан оролцох, төсөл хэрэгжүүлэх, магистр, аспирантурт суралцуулах олон улс, улс бүс нутгийн чанартай олон үйл ажиллагаануудыг явуулж байна.

 

ШИНЭЭР ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН, ГЭРЭЭ СУНГАСАН БАЙДАЛ /2011-2017 ОНД/

2011-2012 оны хичээлийн жил

Их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага Улс Гэрээ сунгасан Шинээр байгуулсан
1 Барнаул хот ТИС-ийн Архитектур дизайны сургууль ОХУ 2012.06 сар
2 Ядигар боловсролын байгууллага Турк 2012.04 сар
3 Оросын ШУА-ийн Сибирийн салбарын yсны экологийн хүрээлэн ОХУ 2011.11сар
4 Алтайн улсын их сургуулийн түүхэн хэл шинжлэлийн тэнхим ОХУ 2011.08-р сар
5 Оросын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Хөрс судлал, агрохимийн хүрээлэн ОХУ 2011.11сар

2012-2013 оны хичээлийн жил

Их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага Улс Гэрээ сунгасан Шинээр байгуулсан
1 Өмнөд Уралын их сургууль ОХУ 2013.06 сар
2 Томскийн их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2013.05 сар
3 Алтайн техникийн их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2013.05 сар
4 Халимагийн улсын их сургууль ОХУ 2012.10 сар
5 Норвегийн тусламжийн байгууллага Монгол 2012.11 сар
6 Алтайн соёл урлагийн академи ОХУ 2013.03 сар
7 В.М.Шукшины нэрэмжит Алтайн боловсролын академи /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2013.01 сар

2013-2014 оны хичээлийн жил

Их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага Улс Гэрээ сунгасан Шинээр байгуулсан
1 Тувагийн их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2013.09 сар
2 В.М.Шукшины нэрэмжит Алтайн боловсролын академи /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2013.09 сар
3 Данкуукын их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэн БНСУ 2013.07 сар
4 Данкуукын их сургуулийн Хойдын соёлын хүрээлэн БНСУ 2013.07 сар
5 Виржинягийн гадаад харилцааны их сургууль АНУ 2014.04 сар
6 Мидвест их сургууль, Манлайллын институт АНУ 2014.04 сар
7 Шинжааны хөдөө аж ахуйн их сургууль БНХАУ 2014.05 сар
8 Баянголын ажил мэргэжлийн дээд сургууль БНХАУ 2014.05 сар
9 БНСУ-ын Чаншин их сургууль БНСУ 2014.05 сар
10 Дорнод Казакстаны их сургууль Казакстан 2014.06 сар
11 Алтайн их сургууль ОХУ 2014.06 сар
12 Шинжааны багшийн ИС /нэмэлт гэрээ/ БНХАУ 2014.06 сар  
13 Халлим политехник их сургууль БНСУ 2014.06 сар  

2014-2015 оны хичээлийн жил

Их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага Улс Гэрээ сунгасан Шинээр байгуулсан
1 Шинжааны ажил мэргэжлийн их сургууль БНХАУ 2014.07 сар
2 Тувагийн БНУ-ын Боловсролын яам ОХУ 2014.08 сар
3 Күнзийн институтын ерөнхий газар БНХАУ 2014.09 сар
4 Өвөр Монголын багшийн их сургууль БНХАУ 2014.10 сар
5 Горно-Алтайн их сургууль ОХУ 2014.11 сар
6 Алтайн хөдөө аж ахуйн их сургууль ОХУ 2014.11 сар
7 Тувагийн их сургуулийн Эдийн засгийн факультет ОХУ 2014.12 сар
8 ӨМИС-ийн Монгол судлалын сургууль БНХАУ 2014.12 сар
9 Горно-Алтайн их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2014.11 сар
10 Горно-Алтайн их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2014.11 сар
11 Мэдээллийн технологийн үндэсний парк Дотоод 2014.04 сар
12 Алтайн улсын багшийн их сургууль ОХУ 2015.03 сар
13 Өвөр монголын их сургууль БНХАУ 2015.03 сар
14 Тувагийн их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2015.04 сар
15 ӨМӨЗО-ны Тэмээ судлалын хүрээлэн БНХАУ 2015.04 сар
16 University of California Advanced Solar Technologies Institute АНУ 2015.05 сар
17 Жининий Багшийн дээд сургууль БНХАУ 2015.04 сар

2015-2016 оны хичээлийн жил

Их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага Улс Гэрээ сунгасан Шинээр байгуулсан
1 Алтайн боловсролын академи ОХУ
2 Алтайн соёлын дээд сургууль ОХУ 2015.11 сар
3 В.М.Шушкины нэрэмжит Алтайн боловсролын академи ОХУ 2015.11 сар
4 Красноярский филиала Университета Российского инновационного образования ОХУ 2016.04 сар
5 Томскийн улсын их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2016.06 сар
6 Томскийн улсын их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2016.01 сар
7 Увс аймаг дахь Хөдөлмөрийн дээд сургууль Монгол 2016.03 сар
8 Увс аймаг дахь Хөдөлмөрийн дээд сургууль /нэмэлт гэрээ/ Монгол 2016.03 сар
9 Ховд аймгийн ЗДТГ-ын хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн хүүхдийн ордон Монгол 2016.04 сар
10 Ховд аймгийн Прокурорын газар Монгол 2016.04 сар
11 Ховд аймгийн Хөгжимт драмын театр Монгол 2016.04 сар
12 Токиогийн гадаад судлалын их сургууль Япон   2016.01

2016-2017 оны хичээлийн жил

Их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага Улс Гэрээ сунгасан Шинээр байгуулсан
1 И.И.Ползуновын нэрэмжит Алтайн техникийн их сургууль /нэмэлт гэрээ/ ОХУ 2016.07 сар
2 Тувагийн БНУ-ын Увснуурын олон улсын шим мандалын судалгааны төв ОХУ 2016.09 сар
3 Ляонин их сургууль БНХАУ 2016.12 сар
4 Шинжааны их сургууль БНХАУ 2016.09 сар
5 Шинжааны ажил мэргэжлийн их сургууль БНХАУ 2016.09 сар
6 Шинжааны ХАА-н их сургууль БНХАУ 2016.09 сар
7 Шинжааны ХАА-н их сургууль /нэмэлт гэрээ/ БНХАУ 2016.09 сар
8 Шинжааны ХАА-н их сургууль /нэмэлт гэрээ/ БНХАУ 2016.09 сар
9 Шинжааны ХАА-н их сургууль /нэмэлт гэрээ/ БНХАУ 2016.09 сар
10 Шинжааны санхүү эдийн засгийн их сургууль БНХАУ   2016.09 сар
11 ШУА-ын Шинжааны экологи, газарзүйн хүрээлэн БНХАУ   2016.12 сар
12 Хөх нуурын үндэстний их сургууль БНХАУ   2016.09 сар
13 Дорнод их сургууль Монгол   2016.11 сар
14 Дорнод их сургууль /нэмэлт гэрээ/ Монгол   2016.11 сар
15 Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ Монгол   2016.11 сар
16 Жонжүгийн ИС БНСУ 2016.10 сар
17 Халлим Соншим дээд сургууль БНСУ 2017.07 сар
18 Ховд Агро Парк ХХК Монгол 2017.01 сар