ГИШҮҮНЧЛЭЛ

  • 2011 он Алтайн бүсийн ректоруудын зөвлөлийн гишүүн
  • 2013 он Азийн их, дээд сургуулиудын ассоциацийн гишүүн
  • 2014 он Күнзийн институтын удирдах газрын гишүүн

ОХУ-ын Сибирийн боловсрол шинжлэх ухааны байгуулагуудтай хөгжүүлж буй хамтын ажиллагааны үр дүнд Ховд их сургууль “Блоннын процесс”-т Ховдын үйл явц нэрээр оролцох болсон.