ГХСС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

ХИС-ийн ГХСС-ийн Эрдмийн зөвлөл нь 2008 онд байгуулагдан ажиллаж байна.
Одоо тус зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.
1. ГХСС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дарга: Т.Одончимэг /Хэлшинжлэлийн ухааны доктор, ГХСС-ийн захирал/
2. Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга: Б.Ариунболор /Хэлшинжлэлийн ухааны доктор, Ази судлалын тэнхимийн эрхлэгч/
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:
3. В.Сайнбаяр /Хэлшинжлэлийн ухааны доктор, ХИС-ийн захирал/
4. Г.Амарзаяа /Хэлшинжлэлийн ухааны доктор, ХИС-ийн ГХХА эрхэлсэн дэд захирал/
5. М.Оюунчимэг /Хэлшинжлэлийн ухааны доктор, ХИС-ийн Баруун бүсийн тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал/
6. Б.Энхжаргал /Хэлшинжлэлийн ухааны доктор, Европ судлалын тэнхим/
7. Ц.Оюун /Боловсрол судлалын ухааны доктор, Европ судлалын тэнхим/
8. Ц.Ичинхорлоо /Хэлшинжлэлийн ухааны доктор, Ази судлалын тэнхим/
9. О.Мөнхжаргал /Сэтгэл судлалын ухааны доктор, Боловсрол судлал, аргазүйн тэнхим/
10. Д.Гантулга /Урлаг судлалын ухааны доктор, Боловсрол судлал, аргазүйн тэнхим/
Гадаад хэл соёлын сургуулийн профессор багш нар олон улсын хамтарсан төсөл, суурь судалгааны төсөл, гадны байгууллагын санхүүжилттэй судалгааны төсөл, Ховд их сургууль дотоод эх үүсвэрээс санхүүжүүлдэг дотоод төсөл зэрэг олон төсөл, хөтөлбөрүүдийг байнга хэрэгжүүлдэг.
Тус сургуулийн эрдмийн зөвлөлөөс залуу багш, судлаачид, оюутнуудыг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд оролцуулах, тэдэнд судалгааны ажлын арга барил эзэмшүүлэхэд чиглэсэн ЗАЛУУ СУДЛААЧ, оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, профессор багш нарын судалгааны ажлын үр дүнг хэлэлцэх, дэлгэрүүлэх, туршлага солилцох зорилго бүхий багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал, мэргэжлийн их семинар, тэнхимийн онол аргазүйн семинаруудыг тогтмол зохион байгуулахаас гадна залуу нарт зориулсан Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих, судалгаа хийх аргазүйн зөвлөгөө, сургалт, семинарыг байнга зохион байгуулдаг.