ХОВД ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Д.д Нэр Албан тушаал
1 Б.Нямдорж Захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
2 Д.Өнөрнасан  Сургалтын бодлого, төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
3 О.Мөнхжаргал  Эдийн засаг, хөгжил эрхэлсэн дэд захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
4 Б. Гантөмөр  Эрдэм шинжилгээ, инноваци эрхэлсэн дэд захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
5 В.Сайнбаяр  Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
6 Д.Отгонбаяр  Байгалийн шинжлэл, технологийн сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
7 Ц.Пүрэвсүрэн  Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
8 Ц.Ичинхорлоо  Гадаад хэл, соёлын сургуулийн захирал
9 Ж.Хиналган  Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуулийн захирал
10 Б.Батцоож  Санхүүгийн албаны дарга
11 О.Түвшинтөр Оюутны холбооны дарга