НАЛАЙЖ СУУНАГЛАСАН НАМРЫН МАНАН ДУНДУУР /ПРОФ. М.ГАНБОЛДЫН ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС/Хариулт үлдээх