ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ховд их сургуулийн 2018 оны их засвар, хөрөнгө оруулалт худалдан авах хөрөнгийн төлөвлөгөөг энд дарж татаж авна уу.