ХИС-ИЙН НХУС-ИЙН ХЭЛ ЗОХИОЛЫН ТЭНХИМИЙН БАГШ, ДОКТОР В.ЯНЖИНДУЛАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛЭЭСХариулт үлдээх