ТӨСӨЛ

Хамтарсан төсөл

  • Монгол, Хятад улсын эрдэмтдийн хамтарсан судалгаа “Ecological vulnerability assessment for adaptation strategy formulation at different spatial scales in western Mongolia and China”  /2017-2019 онд хэрэгжиж байна/

Удирдагч: Доктор (Ph.D) Б. Сувданцэцэг

  • Францын Areed ТББ, Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ-тай хамтарсан төсөл ”Хүний өтгөнөөс био хий гарган авах бичил лаборатори байгуулах төсөл” /2017.10.5-2017.11.30 хэрэгжиж байна/

Удирдагч:Доктор (Ph.D) Т. Алтанцэцэг

 Захиалгат төсөл

  • Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн захиалгат төсөл ”Говь-алтай аймгийн Хөх морьт сумын ногоон   хөгжлийн төлөвлөгөө”   /2016-2017 онд хэрэгжсэн/

Удирдагч: Доктор (Ph.D) М. Алтанбагана

  • Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн захиалгат төсөл ”Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын ногоон хөгжлийн төлөвлөгөө”   /2016-2017 онд хэрэгжсэн/

Удирдагч: Доктор (Ph.D) М. Алтанбагана

  • Ховд аймгийн Жаргалант сумын захиалгат төсөл “Ховд хот, сангийн хотын цогцолборын зураг төсөл, макет хийх”  /10.05-2017.12.30  хэрэгжиж байна\

Удирдагч: Доктор (Ph.D)  Ч.Мөнхбаяр