ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

Д.д Нэр Бүрэлдэхүүн Албан тушаал
1 Б.Нямдорж Дарга /Захирал, Түүхийн ухааны доктор, профессор/
2 И.Бүрэн-Өлзий Нарийн бичиг /НХУС-ийн багш, Философийн ухааны доктор, дэд профессор/
3 Д.Өнөрнасан Гишүүн /СБТЭ дэд захирал, Боловсрол судлалын ухааны  доктор/
4 О.Мөнхжаргал Гишүүн  /ЭЗХЭ дэд захирал, Сэтгэл судлалын ухааны доктор/
5 Б.Гантөмөр Гишүүн  /ЭШИЭ дэд захирал, Химийн ухааны доктор, дэд профессор/
6 В.Сайнбаяр Гишүүн  /ГХХЭ дэд захирал, Хэл шинжлэлийн ухааны доктор, дэд профессор/
7 Д.Отгонбаяр Гишүүн  /БШТС-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, Газарзүйн ухааны доктор, дэдпрофессор/
8 Ц.Пүрэвсүрэн Гишүүн  /НХУС-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, Философийн ухааны доктор/
9 Ц.Ичинхорлоо Гишүүн  /ГХСС-ийн захирал, Хэл шинжлэлийн ухааны доктор, дэд профессор/
10 Ж.Хиналган Гишүүн  /Баян-Өлгий дэх салбар сургуулийн захирал, Хэл шинжлэлийн ухааныдоктор/
11   С.Дорж Гишүүн  /БШТС-ийн багш, Биологийн ухааны доктор, профессор/
12 Ц.Цэрэнгомбо Гишүүн /БШТС-ийн багш, Физикийн ухааны доктор, дэд профессор/
13 Б.Баярхүү Гишүүн /БШТС-ийн багш, Газар зүйн ухааны доктор, дэд профессор/
14 А.Амаржаргал Гишүүн /БШТС-ийн багш, Химийн ухааны доктор, дэд профессор/
15 Л.Нямсүрэн Гишүүн /НХУС-ийн багш, Түүхийн ухааны доктор, дэд профессор/
16 Д.Гантулга Гишүүн /НХУС-ийн багш, Соёл судлалын ухааны доктор/