ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Ховд их сургуулийн эмч нь нийт багш, ажилчид, оюутан, сурагчдад дараах чиглэлээр мэдээлэл, урьдчилан сэргийлэлт, үзлэг зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

Ажлын чиглэл:

 • Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, оношлох, зөвлөгөө өгөх, эмийн жор бичих
 • Шаардлагатай тохиолдолд БОЭТ-д нарийн мэргэжлийн эмчид хандах, шинжилгээнд явуулах, эмч нарын зөвлөлгөөний шийдвэр гаргуулах
 • Өвчний улмаас оюутанд 1 өдрийн чөлөөний хуудас бичих
 • Өвчний улмаас биеийн тамирын хичээлд хөнгөн дасгал хийх тодорхойлолт өгөх
 • Тарилга эмчилгээ хийх
 • Жижиг мэс ажилбарын цэвэр боолт хийх
 • УВЧ-30 аппаратаар шарлага эмчилгээ хийх
 • Сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээнд хамруулах
 • Оюутнуудыг эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулж дэвтрийг баталгаажуулах
 • Оюутан, сурагчдад эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах
 • Халдвараас урьдчилан сэргийлж хичээлийн байр, оюутны дотуур байранд ариутгал халдваргүйтгэл, шавьж мэрэгч устгалыг дотоод нөөцөөр болон гэрээт байгууллагатай хамтран хийх
 • Сургуулийн орчны эрүүл ахуйд хяналт хийх
 • Үйлчилгээний ажилчдын цэвэрлэгээнд хяналт хийх
 • Аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлж вакцинжуулалтад хамруулах
 • Нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээг зохион байгуулах
 • Жирэмсэн оюутныг хяналтад авч БОЭТ, өрхийн эмч нартай хамтран ажиллах
 • Сургуулийн цайны газрын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт хийж, дүгнэлт гаргах
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутны судалгаа гаргаж хамтран ажиллах
 • Ховд аймгийн ЭМГ, Ирээдүйн босго төв, БОЭТ, СДЗШ-ний төв, Өрхийн эмнэлэг, УЗХ, Онцгой байдлын газар, Залуучуудын байгууллага зэрэг байгууллагатай хамтран ажиллах
 • Мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж, мэргэжлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлэх

 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээг Хичээлийн 1-р байрны № 102 тоот өрөөнд Даваа-Баасан гарагийн 08:00-17:00 цагт үзүүлдэг.