ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

ШУТС-ийн санхүүжилттэй хэрэгжүүлж буй төслүүд

 1. “Монголын оюутан залуучуудын нийгэм-сэтгэл зүйн онцлогийг судлан тодорхойлох судалгаа” суурь судалгааны төсөл
 2. Алтай Таван Богд орчмын нутгийн мөнх цас, мөстлөгийн динамик судалгаа
 3. Их нууруудын хотгорын байгаль экологийн өөрчлөлт, түүнийг хамгаалах асуудал

Хамтын ажиллагаатай их, дээд сургуулиуд болон байгууллагуудтай хамтарч хэрэгжүүлж буй төслүүд

 1. Монгол, орос унаган хэлтэй хүмүүсийн гадаад хэлний өвөрмөц хэлцийг ойлгож таних байдлыг судлах нь
 2. «Төв Азийн ард түмний угсаатны бүлгүүдийн угсаатны хүн судлал, угсаа гарал болон угсаа соёлын судалгаа (ОХУ-ын Тува, Уулын Алтайн бүгд найрамдах улс, Халимаг, Монгол улс болон БНХАУ-ын Шинжаан-Уйгурын Автономит улсын жишээн дээр)».
 3. «Монголын цөөн тоот ястнуудын аж төрх ёсны өөрчлөлт: соёл, хэл, ижилсэл, ондоошил»
 4. Причины изменения ландшафтов Северо-Западной Монголии в Голоцене
 5. Климатогенная трансформация высокгорных ландшафтов Монгольского Алтая
 6. Climatogenic transformation of the alpine landscapes in Mongolian and Russian Altai
 7. Ecological vulnerability assessment for adaptation strategy formulation at different spatial scales in western Mongolia and China
 8. Говь-Алтай аймгийн Хөх морьт сумын ногоон хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах
 9. Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын ногоон хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах
 10. Ховд Жаргалант сумын Сангийн хэрмийн макет хийх төсөл
 11. Эко 00 төсөл

БСШУСЯ-ны Дээд боловсролын шинэчлэл төсөл “Оюутны санаачилгын төсөл”

 1. ГМС-ийн оюутны клубыг байгуулах
 2. Оюутны ногоон байгууламж ба шинэ санаа, шинэлэг бүтээлийн орчин
 3. Экологийн боловсрол тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга зам
 4. Дунд сургуулийн физикийн лабораторийн хичээлээр DVD – бэлтгэх
 5. “Төгс нүүдэл”