ТӨСӨВ

Ховд их сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын хуваарь, төсөв