Mагадлал итгэмжлэл

1. Байгууллагын магадлан итгэмжлэл

  • 1999 оны 12 сард анх магадлан итгэмжлэгдсэн.
  • 2005 оны 06 сард хоёр дахь шатны магадлан итгэмжлэгдсэн.

2.Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

Огноо Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн нэр
Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль Гадаад хэл, соёлын сургууль
1 2011-2012 Биологи-байгаль шинжлэлийн багш

Хими-экологийн багш

Түүх-нийгэм судлалын багш,

Монгол хэл, уран зохиолын багш

Орос-англи хэлний багш
2 2015-2016 Багш, байгалийн ухааны боловсрол /физик/, Багш, байгалийн ухааны боловсрол /газарзүй байгаль шинжлэл/ Нягтлан бодох бүртгэл Нийгмийн ажил